A place where you need to follow for what happening in world cup

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM bổ nhiệm 51 giám đốc chương trình đào tạo

0 286

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM vừa quyết định bổ nhiệm 51 giám đốc chương trình đào tạo. Đây là những người trực tiếp quản lý toàn diện và chịu trách nhiệm về kết quả chương trình đào tạo.

Ngày 27/4/2020 trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã ban hành Quy định số 912/QyĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT quy định về chức danh Giám đốc chương trình đào tạo. Đây là một bước đột phá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Trường thông qua việc xây dựng đội ngũ viên chức chuyên trách cho tất cả chương trình đào tạo ngành và chuyên ngành.

Trong đó, khoa Kinh tế có 10 người, khoa Quản trị 5 người, khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing 4 người, khoa Tài chính 6 người, khoa Ngân hàng 3 người, khoa Kế toán 4 người và khoa Toán thống kê 5 người, khoa Công Nghệ Thông Tin Kinh Doanh 6 người, khoa lý luận chính trị 1 người, khoa luật 3 người, khoa Quản Lý nhà nước 1 người, Du lịch 2 người, Ngoại ngữ kinh tế 1 người

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM quy định giám đốc chương trình đào tạo là viên chức giảng dạy hoặc nhà khoa học nước ngoài theo chính sách thu hút nguồn lực học thuật. Đây là những người trực tiếp quản lý toàn diện và chịu trách nhiệm về kết quả chương trình đào tạo.

Giám đốc chương trình đào tạo chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa, Viện đào tạo về việc xây dựng, vận hành và bảo đảm chất lượng của chương trình và quan hệ phối hợp, hỗ trợ công tác với các bên liên quan. Mục đích là nhằm nâng cao công tác quản trị đại học, phát triển và bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo ngày càng được chuẩn mực hóa theo xu thế phát triển của hệ thống giáo dục đại học quốc tế, và góp phần giúp Trường thực hiện thành công chiến lược quốc tế hóa hoạt động đào tạo và giảng dạy

Cá nhân được bổ nhiệm vị trí này phải có trình độ tiến sĩ, tốt nghiệp đúng ngành hoặc ngành gần với ngành của chương trình đào tạo. Đồng thời, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm giảng dạy, có kiến thức chuyên môn sâu, hiểu biết sâu sắc về cấu trúc chương trình đào tạo của ngành, thị trường lao động….

Leave A Reply

Your email address will not be published.