A place where you need to follow for what happening in world cup

Các đối tượng được miễn thi, đặc cách tốt nghiệp THPT 2020

0 301

Bộ Giáo Dục và Đạo Tạo đã công bố các trường hợp được miễn thi, đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2020. Nếu thuộc nhóm đối tượng này, thí sinh nộp đơn đề nghị xét đặc cách hoặc miễn thi tốt nghiệp THPT tại trường đang theo học.

1. Đối tượng miễn thi Ngoại ngữ 

Có 2 nhóm thí sinh được miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT 2020:

– Thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn ngoại ngữ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

– Thí sinh có một trong các chứng chỉ Ngoại ngữ (giống hoặc khác với môn Ngoại ngữ đang theo học tại trường phổ thông) hợp lệ, có giá trị sử dụng ít nhất đến ngày 8.8.2020 và đạt mức điểm tối thiểu theo quy định.

2. Đối tượng được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT

Sau đây là các nhóm thí sinh được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020:

Thứ nhất: Người được triệu tập tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực các môn văn hoá được miễn thi tốt nghiệp THPT nếu đáp ứng các điều kiện sau:

  • Được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12
  • Xếp loại cả năm lớp 12 đạt hạnh kiểm loại tốt và học lực từ loại khá trở lên
  • Có tên trong danh sách miễn thi của Bộ GD&ĐT.

Thứ hai: Người trong đội tuyển tham gia các cuộc thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực về khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT nếu đáp ứng các điều kiện sau:

  • Được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12
  • Xếp loại cả năm lớp 12 đạt hạnh kiểm và học lực từ loại trung bình trở lên
  • Có tên trong công văn đề nghị miễn thi và xác nhận tham dự tập huấn và dự thi đúng quy định của cơ quan tuyển chọn gửi đến sở GD&ĐT trước ngày thi tốt nghiệp THPT.

Thứ ba: Người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng theo quy định tại Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bản thân bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Đối với người khuyết tật học theo chương trình giáo dục chung: Học hết chương trình THPT; đủ điều kiện dự thi theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy chế nàyó giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp.
  • Đối với người khuyết tật không đáp ứng được chương trình giáo dục chung: Được Hiệu trưởng trường phổ thông nơi đăng ký học tập xác nhận kết quả thực hiện Kế hoạch giáo dục cá nhân từng năm ở cấp THPT; có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp.
  • Đối với người hoạt động kháng chiến, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: Học hết chương trình THPT; đủ điều kiện dự thi theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy chế này; có giấy xác nhận bị nhiễm chất độc hóa học và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên do cơ quan có thẩm quyền cấp.

3. Đối tượng dự thi được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Theo Dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020, đối tượng dự thi gặp tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt được xét đặc cách tốt nghiệp THPT. Cụ thể:

Thí sinh gặp tai nạn trong buổi thi đầu tiên hoặc trước ngày thi không quá 10 ngày

Đối tượng dự thi này được xét đặc cách tốt nghiệp THPT trong trường hợp bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày, hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi…

Điều kiện: Xếp loại về học lực và hạnh kiểm cả năm ở lớp 12 đều từ khá trở lên.

Leave A Reply

Your email address will not be published.