A place where you need to follow for what happening in world cup

Bộ GD-ĐT đề xuất tăng học phí tất cả các cấp học từ năm 2021

0 362

Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đã vừa có đề xuất tăng học phí tất cả các cấp học từ năm 2021 . Trong đó học phí bậc đại học tăng 12,5%. Học phí bậc mầm non, phổ thông tăng 7,5% so với năm học 2020-2021.

Đề xuất này được đưa ra trong dự thảo lần thứ 2 nghị định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Nghị định này được ban hành sẽ thay thế nghị định số 86 ban hành năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ học phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

Theo Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đề xuất, ở bậc mầm non và tiểu học, học phí sẽ tăng tăng 7.5%, mức thấp nhất là 50-110 ngàn đồng/học sinh/tháng (vùng dân tộc thiểu số, miền núi), 100-220 ngàn đồng (vùng nông thôn) và 300-540 ngàn đồng (vùng thành thị).

Ở bậc Trung Học Cơ Sở , học phí sẽ tăng tăng 7.5%, từ 50-170 ngàn đồng/học sinh/tháng (vùng dân tộc thiểu số và miền núi), 100-270 ngàn đồng (vùng nông thôn) và 300-650 ngàn đồng (thành thị).

Ở bậc Trung Học Phổ Thông , học phí sẽ tăng tăng 7.5%, từ 100-220 ngàn đồng/học sinh/tháng (vùng dân tộc thiểu số và miền núi), 200-330 ngàn đồng (nông thôn) và 300-650 ngàn đồng (thành thị)

Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đề xuất tăng học phí tất cả cấp học với mức tăng thấp nhất 7.5%
Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đề xuất tăng học phí tất cả cấp học với mức tăng thấp nhất 7.5%

Căn cứ vào dự báo tăng trưởng kinh tế của Tổng cục Thống kê thông báo giai đoạn 2021-2025 là 7,5%, cùng với tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng hàng năm khoảng 4-5%năm và mức thu nhập bình quân đầu người tăng lên qua các năm, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đề xuất mức tăng học phí năm học 2021-2022 là 12,5% ở bậc đại học so với năm học 2020-2021. Mức học phí cho các năm tiếp theo tăng với tỉ lệ tương ứng.

Theo kết quả nghiên cứu, khảo sát chi phí đào tạo của 7 trường đại học công lập trên cả nước của nhóm chuyên gia Đại Học Quốc gia Hà Nội, mức tăng học phí 12,5%/năm sẽ bảo đảm lộ trình tính đủ chi phí đào tạo vào năm 2025.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.