A place where you need to follow for what happening in world cup

451 ứng viên được đề nghị công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021

0 88

Năm 2021, số lượng ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư là 451 ứng viên.

Năm 2021, có 451 ứng viên được 25 Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư, tăng 35 so với năm ngoái.

HĐGS Nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên được HĐGS Cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo Sư và Phó Giáo Sư năm 2021.

Danh sách năm nay có 451 ứng viên được đề nghị xét công nhận chức danh GS và PGS. Trong đó, có 66 ứng viên GS và 385 ứng viên PGS tại 25 ngành, liên ngành.

Ngành Y học chiếm nhiều nhất với 10 ứng viên GS và 47 PGS. Ngành Kinh tế đứng thứ hai với 5 ứng viên GS và 51 PGS. Ngành có ít ứng viên nhất là Cơ học với chỉ một ứng viên GS và không có PGS.

Nhiều ngành, liên ngành không có ai được đề nghị xét công nhận chức danh GS, gồm: Tâm lý học, Giáo dục học, Luyện kim, Ngôn ngữ học, Sử học – Khảo cổ học – Dân tộc học. Đây cũng là những ngành có số lượng ứng viên PGS rất thấp, chỉ 2 đến 7 người.

Dự kiến, trong khoảng từ ngày 21-28/2, HĐGS Nhà nước sẽ xét công nhận đạt tiêu chuẩn cho 451 ứng viên được đề nghị công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021

2021 là năm thứ ba việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư thực hiện theo Quyết định 37/2018 của Thủ tướng với những tiêu chuẩn cao hơn so với Quyết định 174/2008, áp dụng cho các đợt xét từ năm 2017 trở về trước (năm 2018 Hội động giáo sư Nhà nước không xét công nhận giáo sư, phó giáo sư).

Hai năm trước, khi mới xét công nhận theo tiêu chuẩn mới, số ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư giảm mạnh. Năm 2019 là 424 và năm 2020 là 339.

Theo lịch, trong khoảng 21-28/2, Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021.

Năm 2020, 87 hội đồng giáo sư cơ sở với 542 ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Trong đó 77 ứng viên giáo sư, 465 ứng viên phó giáo sư. Hội đồng Giáo sư cơ sở thông qua 457 ứng viên, trong đó 67 ứng viên giáo sư, 390 ứng viên phó giáo sư. Tuy nhiên, 7 người sau đó xin rút.

Sau khi thẩm định hồ sơ, đánh giá ngoại ngữ, đánh giá báo cáo khoa học,… 357 ứng viên (40 ứng viên giáo sư, 317 ứng viên phó giáo sư) từ 27 hội đồng giáo sư ngành, liên ngành được đưa vào danh sách đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020.

Kết quả, 339 ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm. Tỷ lệ đạt so với tổng số ứng viên đăng ký nộp hồ sơ tại các hội đồng giáo sư cơ sở là 62,55% (tỉ lệ đạt của ứng viên giáo sư là 50,65%, ứng viên phó giáo sư là 64,52%).

Leave A Reply

Your email address will not be published.