A place where you need to follow for what happening in world cup

Tạm dừng việc đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý theo Chuẩn năm học 2020-2021

0 49

Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn tạm dừng việc đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý theo chuẩn năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, phổ thông 

Ngày 11/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn tạm việc đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn năm học 2020-2021 gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong văn bản này có nêu rõ việc tạm ngưng hiệu lực của quy đinh về đạt chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên, cán bộ quản lý trong Chuẩn nghề nghiệp.

Theo đó, văn bản nêu rõ: Để đảm bảo việc đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn; thực hiện đúng theo các quy định mới của Luật Giáo dục về trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên (Điều 72, Luật giáo dục 2019) và lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (Nghị định 71/2020/NĐ-CP), Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời việc đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn năm học 2020-2021 như sau:

Tại thời điểm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành xây dựng văn bản quy định tạm ngưng hiệu lực của quy đinh về đạt chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên, cán bộ quản lý trong Chuẩn nghề nghiệp, Chuẩn hiệu trưởng các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Do đó năm học 2020-2021, các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tạm dừng việc đánh giá và báo cáo kết quả đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn cho tới khi có quy định mới được ban hành, nhằm đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ giáo viên chưa đạt chuẩn theo quy định tại Luật Giáo dục 2019.

Sau khi có quy định mới, các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tự đánh giá theo Chuẩn đảm bảo đúng chu kỳ đánh giá, báo cáo kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhập kết quả đánh giá lên hệ thống TEMIS (đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông).

Một giáo viên đã nhận xét việc đánh giá như thế rất không khách quan do hiệu trưởng gửi bảng đánh giá cho tổ giáo viên, tổ giáo viên chuyển cho các giáo viên đánh giá xong gửi lại cho hiệu trưởng. Vậy thì có giáo viên nào đánh giá hiệu trưởng trường một cách khách quan và đúng mực ?

nguồn : https://giaoduc. net.vn/giao-duc-24h/tam-dung-viec-danh-gia-giao-vien-can-bo-quan-ly-theo-chuan-nam-hoc-2020-2021-post218614.gd

Leave A Reply

Your email address will not be published.